Появата на първите растения на сушата е провокирало серия ледникови периоди и глобални изменения в атмосферата. Напълно възможно е именно те да са виновници за едно от масовите изчезвания на живота на Земята.

Драматичната роля на древните мъхове, които първи започнали да превземат сушата през периода ордовик, бе разкрита от изследователи от университетите Ексетър и Оксфорд. Според получените от тях резултати, след като се оказали на твърда земя преди около 470 милиона години, предците на съвременните мъхове започнали да вземат много активно участие в процесите на ерозия, разрушавайки скалите по земната повърхност.

Древните мъхоподобни растения си доставяли по този начин хранителни елементи като желязо, магнезий, фосфор и калций, добивайки ги направо от камъните и скалите. Така, скоростта на навлизане на всички тези елементи във водите на Световния океан нараснала значително, правейки самата морска вода по-хранителна и съответно – биосистемите – по-продуктивни. А увеличаването на ръста на популациите на морски животни и на различни разновидности растения довели, от своя страна, до бързо намаляване на нивото на въглерод в атмосферата.

Освен това, мъховете в същото време се заели с процеса на преработка на атмосферния въглерод (явяващ се съставна част от въглеродния диоксид. В резултат на съвместните усилия на мъховете и морските обитатели, съдържанието на СО2 в атмосферата намаляло няколко пъти, вследствие на което и температурата по цялата земя паднала почти с 10 градуса, което и провокирало масовото измиране на морските животни в края на отдалечения назад във времето ордовик.

Това „биогенно“ застудяване повлякло след себе си серия от мащабни заледявания, които обхванали много райони на Земята преди около 440 милиона години. Както отбелязва професор Тим Лентън от университета Ексетър във Великобритания, растенията и днес продължават да охлаждат климата на нашата планета, но в наши дни на тях им е трудно да противостоят на човечеството, което от своя страна изхвърля в земната атмосфера огромни количества СО2, което пък опасно ни доближава до глобално затопляне на Земята.