Двама немски учени обявиха, че са доказали стара теория за съществуването на Бог с помощта на компютърна програма.

Специалистите в областта на компютърните науки Кристоф Бенцмюлер и Бруно Волценлогел Палео си направили любопитен експеримент, опитвайки се да докажат теорията на математика Курт Гьодел за това, че действително съществува висше същество.

Гьодел е австрийски и американски логик, математик и философ, един от най-значимите логици на всички времена. Работите му имат съществено влияние върху научното и философско мислене на XX век. През 1978 г. Гьодел излиза с твърдението, че висше същество трябва да има, ако хората вярват в това, че то съществува. Гьодел създава цяла схема от теореми и аксиоми по темата, които публикува във вид на математически уравнения.

Теоремата на Гьодел

Макар на математически език да звучи много по-сложно, уравнението се свежда до следното:

Курт Гьодел

„Бог, по определение, е това, повече от което не може да се постигне. Бог съществува в нашето възприятие. Щом Бог съществува във възприятието, ние можем да си го представим като висше същество, съществуващо в реалността. Следователно, Бог трябва да съществува“.

Специалистите анализирали онтологичното доказателство на Гьодел с помощта на компютърна програма и дошли до извода, че той е бил прав.

„Удивително е, че това може да се провери за няколко секунди на стандартен лаптоп“, разказва Бенцмюлер.

В крайна сметка двамата учени доказали, че теорията на Гьодел е математически разумна, но не и това, че Бог съществува, което не било и тяхна цел.

И нещо любопитно по темата: „Писмо относно Бог” на Айнщайн

Известно е, че Курт Гьодел е бил в приятелски отношения с Алберт Айнщайн, въпреки различията в отношението им към религията.

В 2012 г. колекционер се сдоби с известното „Писмо за Бог“ на Айнщайн, написано от него малко преди смъртта му през 1954 г., в което той засяга темата за религията и Бог.

Историческият документ опровергава всеобщата заблуда, че Айнщайн е бил религиозен и е вярвал в Бог, породена може би от прочутото му изречение „Не вярвам, че Бог си играе на зарчета”. Писмото, продадено за малко повече от 3 милиона долара, било адресирано до еврейския философ Ерик Гуткинд.

В него четем: „Думата Бог за мен не е нещо повече от израз и продукт на човешките слабости, Библията – това е сборник от достойни, но все пак примитивни легенди, които са доста детски. Никаква интерпретация, колкото и изкусна да би била тя, не може да промени това (за мен)“.

Източник:  www.ibtimes.com