В списание Education, Finance and Policy излезе научна статия, в която се описва експеримент, доказващ, че петокласниците, които учат по четири дни в седмицата вместо пет, получават по-високи оценки по математика.

15=09В същото време, успехите в четенето не показват зависимост от дължината на учебната седмица. Трябва да се отбележи, че общото време на пребиваване в училище не било променено: тези, които в рамките на експеримента учели по 4 дни на седмица, имали повече учебни занятия на ден. В изследването участвали само училища от малки населени места.

Резултатите от изследването дават да се разбере, че преходът към четиридневно обучение не би навредило на децата и на учебния процес. Медици и специалисти в областта на образованието се опасяваха, че по-дългият престой в училище може да се отрази отрицателно на успеваемостта на децата и научаването на нов материал, а за трите дни отдих те ще забравят по-голямата част от наученото, но се оказва, че страховете им са били пресилени.