Шведски биолози установиха, че откритият през миналата година в Денисовската пещера неизвестен вид древни хора, родствен на неандерталците, се е смесил с човешката популация в Азия. Учените от Университета в Упсала излагат хипотезата си в списание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Денисовската пещера в Алтай, където бе направено откритието.

Денисовският човек (който все още няма латинско наименование) бе открит в 2010 година и още тогава учени от Института по еволюционна антропология Макс Планк под ръководството на Сванте Паабо успяха да декодират ДНК на този вид хора. Сравнявайки получените данни с човешкия геном, те дойдоха до извода, че този вид се е чифтосвал с предците на съвременните хора, оставяйки в нашия геном известно количество информация.

В рамките на новото изследване, шведските учени провели мащабно изследване на въпроса за смесването на двата вида, използвайки данни за генома на хората по целия свят, а също така компютърен модел на тяхното разпространение. В резултат те успели да установят, че „взаимоотношенията“ на денисовския човек с предците на съвременните хора са били много сложни.

Още юни 2011 година в Proceedings of the National Academy of Sciences се появи статия, в която учените доказват, че кръстосване с неизвестно разклонение на човешкия род се е случило преди около 35 хиляди години (самият вид, вероятно, се е отделил от останалите много по-рано – преди около 700 хиляди години). Резултатите на учените показват, че геномът на проучените народности съдържа около два процента от гените на други видове.