Пловдивската гимназия е уникално явление в българската история.Тя е създадена в най-критичния момент от Възраждането, когато протича мъчителният процес на раждане на българската нация, за да участва успешно в ускоряването на този процес.
Под мъдрото ръководство на нейните високообразовани директори Найден Геров, Константин Геров, Йоаким Груев,Атанас Беляев, Христо Стоянов, Христо Павлов, Димитър Николов Благоев и Васил Попович гимназията се утвърждава не само като най-голям просветен център в българия, но и като своеобразна школа, в която се възпитават борците за осъществяване на висшите национални идеали. В това училище Любен Каравелов се учи на дълг и вярна служба на народа, Васил Левски замисля създаването на революционната организация, обричат се на жертва за свободата на своя народ бъдещите ръководители на Априлското въстани

Найден Геров - основател и пръв директор на училището

е Стоян Заимов, Тодор Каблешков, Петър Бонев, Никола Караджов, Найден Попстоянов, Нешо Попбрайков, Искрьо Мачев, Георги Нейчев, Христо и Георги Търневи, Стоян Попов, Христо Благоев, Никола Беловеждов, Сава Попевстатиев и Георги Чолаков. Дълги години след Освобождението Пловдивската гимназия продължава да бъде водещо учебно заведение в страната. Показател за солидната подготовка на випускниците на Пловдивската гимназия е фактът, че до двадесетте години на века много европейски университети признават дипломите на училището без изискваната консулска заверка. Заслужава да се отбележи, че в Пловдивската

гимназия са получили образование и възпитание много от духовните първенци на нацията, като Иван Вазов, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Димчо Дебелянов, Цанко Церковски, Людмил Стоянов, Георги Бакалов, Димитър Страшимиров, маестро Георги Атанасов, Панайот Пипков, проф. Асен Златаров и академиците Любомир Чакалов и Боян Петканчин.
Пловдивската гимназия е дала на страната много изтъкнати държавници и политици, между които се открояват имената на министър – председателите Иван Евстатиев Гешов, Константин Стоилов, Андрей Ляпчев и Георги Кьосеиванов. Оценявайки по достойнство историческите заслуги на Пловдивската гимназия за Пловдив и страната, екзарх Стефан я нарича „гордостта и славата на Пловдив“. „Без да конкретизираме постиженията й – заявява той, – които не са тайна за ревнителите на народното просвещение, ние твърдим, че Пловдивската гимназия „Александър І“ беше най – ярката звезда в небосвода на българската просвета.“
Безспорен е приносът на Пловдивската гимназия в процесите на формиране на българската нация и изграждането на съвременната българска държава. Безспорен е и фактът, че това училище създава и утвърждава един от най – красивите културни празници на България, на славянството и на Европа – Деня на св. Кирил и Методий.

Прием на ученици за учебната 2009 / 2010 година

Профили Брой

паралелки

Брой

ученици

Български език с английски език 3 78
Български език с немски език 2 52
Български език с френски език 1 26
Български език с руски език 1 26