ГПЧЕ „Р.Ролан“, гр.Стара Загора традиционно е в челните места на различните класации на най-добрите гимназии в България. Началото на училището е поставено през 1966 г., когато със заповед на тогавашния просветен министър Ганчо Ганев се открива гимназия с преподаване на френски език с прием на ученици от Южна България. Приети са 100 ученици, разпределени в четири паралелки. Постепенно гимназията се утвърждава като най-авторитетното учебно заведение в гр. Стара Загора и региона.

В гимназията ежегодно се приемат девет паралелки, общо 234 ученици, които се разпределят в по три паралелки за интензивно изучаване на английски, немски и френски език.

Профилът на училището е “чуждоезиков” и съгласно учебния план първата година се изучава интензивно първия чужд език, а през втората година започва  изучаването на втори. Учениците от английски паралелки избират той да бъде френски или немски и съответно за тези от немски и френски паралелки вторият език е английски. В осми клас учениците са на целодневно обучение и освен редовните часове по изучавания език, равняващ се на 20 часа седмично, имат и “занималня”, където се провеждат часове по упражняване на езика, под ръководството на квалифицирани преподаватели. По този начин часовете по първи чужд език се равняват на 40 часа седмично.

В по–горните класове някои от предметите се изучават на съответния първи чужд език. За английските паралелки това са история, физика, за немските – история, география, биология, за френските – биология, география, физика, история и философия.

План-прием на ученици за учебната 2010-2011г.

През учебната 2010-2011г. ГПЧЕ „Р.Ромен“ ще приеме 234 ученика.

Според профилиращите предмети план-приемът е следния:

Профилиращи
предмети
Брой
паралелки
Брой ученици

общо: момичета момчета

Английски език
Немски език


2

52
26
26

Английски език
Френски език

1
26

13

13
Френски език
Английски език
3
78

39

39

Немски език
Английски език

3 78
39
39