ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна е основана през 1956 година като Пето средно училище. Гимназията е сред най-престижните училища в град Варна. От 1994 година гимназията е със статут на езикова гимназия с изучаване на английски, немски и френски език, и носи името Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“. В момента в гимназията учат 947 ученика, обучавани от 67 учителя. Освен дипломата за завършена езикова гимназия,на учениците от немските класове е предоставена възможност за подготовка и явяване на изпит за получаване на немска езикова диплома.

Учителския колегиум е с висока професионална квалификация. Учителите по чужди езици са специализирали в Англия, Австрия, Германия и Франция. В училището преподават и учители чужденци от Германия и Франция.

През 1998 и 2002 година става носител на престижната награда “Варна” за “учителски колектив на годината” за средните училища. През 2002г. д-р Файт Зорге, преподавател в гимназията, е удостоен със същата награда като “учител на годината по чужд език”. Учениците от гимназията традиционно участват в конкурси и печелят стипендии за обучения в САЩ, Англия и Германия. Редовните участия в състезания и олимпиади на регионално и национално равнище по чужди езици, философия, математика, литература, биология, математическа лингвистика, информатика, спорт, непрекъснато носят награди и отличия на учениците ни.

През последните години се обръща особено внимание на усвояването на новите информационни технологии. Гимназията разполага със стабилна компютърна база (3 компютърни кабинета), обвързана в мрежа, и 24-часов достъп до Интернет. Училището работи по редица вътрешноучилищни и международни проекти,което дава възможност на учениците от гимназията да извършват изследователска работа, да осъществяват контакти с техни връстници от редица държави, да участват в редица работни срещи в страната и чужбина.

Включването на проектната работа в учебния процес, даде основание през 2003г Европейската комисия по образование и култура да връчи на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК за иновативни методи на обучение по чужди езици. Така ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ стана първото българско училище удостоено с тази престижна награда.