Гимназията с преподаване на немски език „Гьоте“ е основана още през 1960 г., като до 1991 г. се нарича Вилхелм Пик, след което приема  името на прочутия немски поет. През 2010 г. Гимназията чества 50-годишен юбилей. В училището е добре развита програмата за обмен на ученици както с гимназията Брукентал в Сибиу, Румъния, така и с гимназията Хумболд в Германия. По този начин учениците имат възможност освен да упражнят езиковите си умения, но и да се запознаят с една различна култура.

На първо място в гимназията, разбира се е немският език. Особено интензивно е изучаването му в подготвителния клас Освен езика обаче, сериозно се изучават история, биология, химия (на немски, разбира се) . Успоредно с немски в гимназията „Гьоте“ се изучава и английски език.

Интересно и забавно е и още нещо – празнуването в гимназията на традиционните немски празници – Карнавал, Коледен бал, Ден на тортата и др. За Карнавала всички ученици се обличат като герои от приказките или филмови звезди. На коледния бал има много песни и танци.

Обучението в гимназията е петгодишно, като всяка година се приемат 5 класа, всеки от 25 – 30 ученика. Немската гимназия предлага едно своеобразно „немско пространство“, където ученици и учители разполагат с речници, списания, книги, телевизия, компютри и интернет. В добавка училището има съвсем нова лаборатория по химия.

През 2009, в немския център на ГПНЕ „Гьоте” , беше основан „Клуб на младия преводач”.В гимназията има и танцов състав „Зорница“, както и театрална трупа, чиито прощъпулник бе още през 1998 г., когато подготвителен “б” клас  представя на импровизирана сцена във физкултурния салон пиесата “Човекът пред съда на животните” на немски език. През 2002 година се създава театрална трупа „Гьоте”, провежда се и първият кастинг за актьори в нея. Започват да се редуват истински театрални сезони.