Недохранената едноклетъчна амеба Dictyostelium discoideum може да образува многоклетъчни структури, сходни с епителната тъкан при висшите организми.

Простият едноклетъчен организъм със сложното латинско наименование Dictyostelium discoideum,се оказа способен да формира тъканоподобни структури. Това става, когато няколко екземпляра се обединят, за да образуват спори.

Между другото, образуването на многоклетъчно тяло при този вид амеба не е сензационна новина, но до този момент никой не бе вниквал в детайли в процеса. Когато Dictyostelium discoideum изпитва недостиг на храна, множество клетки се обединяват, за да образуват спори и да ги изпратят в търсене на по-пригодни места за обитаване. За тази цел вече многоклетъчният организъм формира удължен «крак», или «стъбло», който образува спорите. А самото «стъбло» е построено от особена група клетки, носещи отговорност за образуването размножителното тяло. Молекулярната структура на последните дълго време оставаше неизяснена.

Даниъл Дикинсън от университета Станфорд в САЩ открил в тези апикални клетки два белтъка, много подобни на катенините – ключови компоненти при поляризацията на клетките при животните (поляризацията на клетките е основен процес в развитието на организмите и образуването на всякакви тъкани и органи).

И така Дикинсън и колегите му открили, че струпването на определени органели при въпросната амеба напомня на строежа на епителната тъкан при животните.

Подробните резултати са описани в статия, излязла тези дни в списание Science.

Като цяло изследването добавя данни в подкрепа на новата хипотеза за възникването на многоклетъчността, според която целият генетичен инструментариум за еволюционен скок се създава предварително. И за образуването на многоклетъчно тяло на организмите е било нужно само да приложат наличния арсенал от средства.

Източник: The Scientist.