ГПАЕ „Гео Милев“ е в челото на класациите на гимназии според средния бал от приемните изпити. Гимназията е създадена през 1971 г. като първоначално се помещава в сградата на днешната Гимназия за изучаване на романски езици „Г.С. Раковски“ – Бургас. От 1986 г. броят на паралелките в подготвителен клас се увеличава от 4 на 6. Гимназията се премества в сградата на бившата Руска гимназия в ж.к. „Зорница“. Създават се кабинети и актова зала. През 1993 г. се приема програма за подготовка на ученици за явяване на изпити за сертификат на Университета в Кеймбридж. През 1992 – 1993 г. е приет учебен план за разширено изучаване на втори чужд език – немски. През 1993 г. е открита училищната библиотека.През 1995 г. е създаден информационен център(S.A.C.), който работи по методика на Британския съвет. На 15.09.1999 г. е открит модерен компютърен кабинет със съдействието на родители, ученици и преподаватели. През 1993 г. е открита училищната библиотека, чийто фонд от литература на английски език непрекъснато се обогатява с дарения от Британския съвет, Американския център, Националната академична фондация. Библиотеката разполага с над 5 000 тома английска и американска художествена литература на английски език,специализирана литература в областите математика, астрономия, биология, езикознание, история, география, психология, икономика.

Колективът на Гимназия с преподаване на английски език „Гео Милев“ Бургас се състои от 71 души, от които 52 учители. Обучението продължава 5 години.Гимназията има висок авторитет и дава отлична подготовка на своите възпитаници. Те учат и работят в университети, стопански и обществени институции в България, Европа, САЩ.