Гимназията за чужди езици „Екзарх Йосиф І“ – Ловеч е носител на 130 годишна традиция за гр. Ловеч за интензивно изучаване на чужди езици и обучение и възпитание в духа на европейските и световни ценности.

Историята на гимназията започва през далечната 1879 г., когато се oсновава американско шестокласно девическо училише в Троян.  През 1881 г.
училището е преместено в Ловеч. През 1923 г. училището се утвърждава като осмокласно, а през 1927-ма вече е признато за средна полукласическа гимназия, чийто дипломи се признават както в България, така и в Европа. 1948 година не се помни с добро в  Ловеч – с указ на Великото народно събрание се закриват всички частни училища, в това число и Американската гимназия.

Но идва 1950 г. и Първото езиково училище в България отваря врати; съзадават се 3 чуждоезикови профила: френски, немски и английски. През 1954 г. Английският отдел е преместен в София и дава началото на I-ва английска гимазия там.  През 1958 . френският отдел е преместен във Варна и дава началото на Френската гимназия там. 1959 г. – училището, останало само с немски профил, приема името на немския антифашист Ернст Телман.

25 години по-късно, през 1984 г. започва обратният процес – обучението по английски език отново е въведено, 1986-а – обучението по френски език също бива отново въведенo, 1994 г. – за първи път в езиковата може да се изучава и испански език.

Днес тук са се събрали високо квалифицирани учители, от които 43 с професионално-квалификационна степен (от общо 80 педагози), осъществяващи  учебно- възпитателен процес, който гарантира отлично представяне на учениците на общински, областни, национални и международни кръгове на олимпиади и състезания. Година след година езиковата гимназия в Ловеч доказва, че е сред най-добрите в България.