Архитектът Стефан Малка от компанията Malka Architecture представи проект за огромен мобилен град, който освен основното си предназначение – да бъде дом за хората, ще изпълнява още една, екологична функция.

small-green-machine-by-malka-architecture-2 Градът ще бъде своего рода «зелена машина», която ще се придвижва бавно през пустинята, оставяйки живот след себе си. Съоръжението ще обезпечава земята с необходимите подобрители, получавани от продуктите от жизнената дейност на обитателите на града, а същевременно ще осигурява хората с храна и вода, предаде Designboom.

Проектът представлява истински град с жилища, училища, ресторанти и места за отдих. Всичко това е поставено върху гигантски гъсенични вериги, разработени от НАСА за транспорт на ракети. Мобилният оазис ще е обезпечен с енергия от девет електроцентрали във вид на кули. Девет балона, издигащи се над съоръжението ще кондензират вода от въздуха.

small-green-machine-by-malka-architecture-7Шестнадесетте гъсенични вериги ще възстановяват пустинната земя по прост способ. Първите вериги ще разравят земята и ще я овлажняват, следващите ще добавят естествени подобрители, а последните отново ще я овлажняват и ще я засяват. След година по пътя на чудовището трябва да се появят растения, насекоми и дребни животни. След пет години храсти, а след десет – много растителност и дървета. Такъв е поне замисълът на Стефан Малка, а до каква степен е реалистичен, ще покаже времето.