В края на последния ледников период, ловците-събирачи, обитаващи Европа, били заместени напълно от нова популация, дошла тук от други територии.

2nd_107773-1200x800Учени-генетици от Германия, след като анализирали ДНК на древни европейци, дошли до извода, че преди около 14,5 хиляди години, в края на последния ледников период,цялото автохтонно население на Европа е изчезнало. На мястото на протоевропейците дошли нови популации от юг или север.
Както пише порталът New Scientist, според последното изследване, проведено от учени от Германия, преди около 14,5 хиляди години, в края на последния ледников период, ловците събирачи, живеещи в Европа, напълно изчезнали, а на тяхно място се появила друга популация ловци-събирачи, дошла от друга територия.
Генетиците дошли до този извод, след като анализирали митохондриалната ДНК на 35 древни европейци, живели на територията на съвременна Италия, Германия, Белгия, Франция, Чехия и Румъния. Най-древната ДНК била на човек, живял преди 35 хиляди години, а най-младата – на 7 хиляди години.

Тази ДНК се предава заедно с митохондриите от майка на дете, което позволява да се установят родствените връзки между различни човешки популации. Оказало се, че митохондриалната ДНК на древните европейци, живеещи преди настъпването на последния ледников период, съдържа следи от хаплогрупата М. При съвременните европейци тази хаплогрупа практически отсъства, а е разпространена в Азия, Австралия и сред американските индианци.

Според учените, това е свидетелство за факта, че първите европейци са изчезнали с настъпването на ледовете, мигрирайки на юг. Приблизително преди 14,5 хиляди години, когато ледовете започнали да отстъпват, последните остатъци от тази протоевропейска популация от ловци-събирачи изчезнали, отстъпвайки място на народи от други територии. Другият съществен извод от изследването е, че европейците са напуснали Европа не на вълни, както се смяташе досега, а едновременно.