Палеонтолози откриха при разкопки в Китай шест скелета на бозайници, живели през юрския период. Откритието може да преобърне възгледите за еволюцията на този клас живи организми, от които произхождат всички днешни бозайници.

Shenshou_lui-Xianshou_linglong-Xianshou_songae-nature13718-f1Описание на находката, направена от китайски специалисти от Института по палеонтология на гръбначните и палеоантропология, е публикувано в последния брой на списание Nature.

Скелетите на древните бозайници, които се отличават с прекрасното си състояние, били открити на територията на провинция Ляонин в източната част на Китай, в пластове от юрския период и са на възраст около 160 милиона години. Изследователите ги класифицирали в три нови вида, давайки им названия Shenshou lui, Xianshou linglong, и Xianshou songae.

Откритите индивиди от трите вида са имали тегло 300, 80 и 40 грама съответно и са се отличавали с много дълги опашки, помагащи им вероятно да се хващат за клоните. «Те са се катерили отлично по дърветата, прекарвайки там повече време и от съвременните катерици, например», смята Ин Мен, съавтор на статията. Зъбите и на трите вида са много сходни с тези на представителите на групата Haramiyida – най-ранните познати тревопасни бозайници.

index До момента Haramiyida бяха известни само от изолирани находки на зъби, така че мястото им в генеалогичното дърво оставаше нясно. Но в хода на изучаването на откритите скелети, учените изяснили, че тези същества са много близки до Multituberculata – група дребни бозайници, които са просъществували през по-голямата част от мезозоя и са измрели през олигоцена, изгубвайки борбата с гризачите.

Авторите на статията преименували Haramiyida в Euharamiyida и показали, че заедно с Multituberculata те са произлезли от общ предтеча. Един от доводите на учените е строежът на слуховите костици на средното ухо при Euharamiyida. По своята анатомия тези елементи от скелета са аналогични със слуховите костици при останалите древни бозайници.

Според китайските изследователи, всички основни групи бозайници са възникнали много по-отдавна, отколкото се смяташе досега – преди около 208 милиона години, а не в средата на юрския период (170-160 милион години).