В отдалечен етиопски манастир до Адуа бе открит манускрипт, който може да се окаже най-старият в света илюстриран християнски текст. Евангелието е преписано в два екземпляра, които се датират от едно и също време, но са написани с различен почерк. Идвата екземпляра съдържат илюстрации и всичките четири Евангелия.

Откритието е направено от  Британската благотворителна организация Ethiopian Heritage Fund, чието седалище е във въпросния  уединен етиопски манастир, където се съхраняват манускриптите.

Иде реч за Евангелието от Гарима, наречено така по името на монаха, който го е написал.

Абба Гарима дошъл в Етиопия от Константинопол в 494 г.  Според легендата той успял да препише Евангелието само за един ден, тъй като Бог не позволил на слънцето да залезе, докато монахът не завърши работата си.

В книгата са включени илюстрации на св. Матей, св. Марко, св. Лука и св. Йоан. В нея може да се види и първото християнско изображение на Йерусалимския храм на юдеите.

Монасите от манастира смятат, че Евангелието от Гарима притежава магическа сила и то никога не е напускало пределите на манастира.

Марк Уинстенли, който помага за съхранението на ръкописа, отбелязва: „Монасите смятат, че книгата притежава магическо въздействие, благодарение на свещения текст. Ако някой от тях се разболее, той чете откъси от книгата, които според него ще му влеят сила. Макар че монасите винаги са вярвали в легендата за Абба Гарима, сега и новите данни говорят за това, че тя може да е била истина, поне отчасти.  Макар и след 1950 г. някои пътешественици от време на време да са споменавали за тези Евангелия, до ден днешен  се е смятало, че те се датират не по-рано от ХІ век. Сега радиовъглеродният анализ показа, че текстът е бил написан между 330 и 650 година, а в този промеждутък от време, според легендата, Аба Гарима е дошъл в Етиопия. Така, първият том би могъл да  е написан от него, дори и задачата да не е била изпълнена за един ден, както твърди устната традиция.

Реликтата била съхранявана над 1500 години в манастира Гарима близо до град Адуа, в северната част на страната. Експертите предполагат, че Евангелието от Гарима е най-старата книга с твърда подвързия, под която са се съхранили оригиналните страници. Фактът, че книгата е оцеляла до ден днешен, според учените е невероятно събитие, имайки предвид, че Етиопия е преживяла нашествия на мюсюлмани и италианци, а през 1930 г. манастирската църква е била разрушена от пожар.

Сборникът Евангелия е написан на козя кожа на езика геез – древноетиопски език, разпространен в Аксумското царство. Чудното е, че  цветовете в илюстрациите, които съдържат и двата фолианта не са избледнели изобщо.

„Такива християнски реликви могат да се открият само след продължително търсене, по време на което, се налага да се придвижвате пеша до манастирите, разположени високо в планините, където пътища почти няма. Ако в манастира решат да не излагат книгите за широката публика, за да ги съхранят, ние ще разберем това решение и няма да го възпрепятстваме „,  заявява сътрудникът на фонда Блеър Придай.

Една от загадките е как са се съхранили тези манускрипти. Снимка: Daily Telegraph.

Цветните илюстрации в книгата изобщо не са избледнели

Източник:  Daily Telegraph.