2 АЕГ „Томас Джеферсън” вСофия е профилирана столична гимназия с петгодишен курс на обучение и интензивно изучаване на английски език. В кратката си 18-годишна история гимназията се утвърди като водеща в системата на столичното образование и вече диша във врата на утвърдените си конкуренти, като дори се осмелява да изпревари мнозина от тях. Тази година учениците на 2 АЕГ са на трето място по успех на матури 2009!

Естествен акцент в обучението е изучаването на чужди езици – английски, немски, испански и руски.

Съвременната история на училището се гради както на традициите в българското образование, така и на стремежа за непрекъснато усъвършенстване, модернизиране и оптимизиране на учебно-възпитателния процес в съответствие с новите образователни приоритети и използването на високите технологии.

В момента във 2. АЕГ „Томас Джеферсън” се обучават 790 ученици, организирани в 30 паралелки от 8. до 12. клас. За учебната 2009-2010 г. във 2 АЕГ „Томас Джеферсън“ се приеха ученици в 6 паралелки със следните профилиращи предмети:

• английски език, испански език, математика, география и икономика;
• английски език, испански език, география и информационни технологии;
• английски език, испански език, история и цивилизация, български език и литература;
• английски език, немски език, математика и информационни технологии;
• английски език, немски език, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование;
• английски език, руски език, история и цивилизация, философия

Достойнствата на гимназията се измерват чрез реализацията на тези, които са я завършили. Около 90 на сто от зрелостниците продължават образованието си във висши учебни заведения в различни специалности: филологии, международни отношения, икономика, право, инженерство, медицина, педагогика. Голяма част от тях специализират и работят в чужбина.

От 13. февруари 2009 г. 2 АЕГ „Томас Джеферсън” е акредитиран изпитен център  № 86053 на „PEARSON“.

Втора английска езикова гимназия се намира в район „Илинден“. Има добри и удобни комуникации с всички квартали на столицата –  метростанция „Вардар“, автобусни линии №83, №309, и №310, тролеи №6 и № 7, трамваи №3 и №11 и маршрутни линии №3 и №25.

2. АЕГ се помещава в две сгради, разположени в съседство – едната на ул. „Пловдив“ № 20, а другата – на ул. „Русе“ №28. Това дава възможност на учениците от 8. клас да учат по време на цялата учебна година само първа смяна. Освен класните стаи на осмокласниците в нея има два езикови кабинета, ателие по изобразително изкуство,  ателиета за извънкласни клубни и проектни дейности. Във 2 АЕГ „Т. Джеферсън“ има:
•самостоятелна библиотека, снабдена с учебници, речници, енциклопедии, справочници, списания, с разнообразна литература на български и английски език;
•два компютърни кабинета с високоскоростен Internet;
•нов мултимедиен кабинет с 20 работни места, който се използва активно за нуждите на обучението по всички предмети, за подготовка на реферати, презентации и дискусии.
Гимназията разполага с физкултурен салон, открити спортни площадки, ученически стол и бюфет.