Водата, съдържаща се в лунните минерали, е с произход от прото-Земята, твърди екип от учени от британския Отворен университет начело с Джесика Барнс.

Според най-разпространената теория за формирането на Луната, появата на естествения спътник на нашата планета е била предшествана от сблъсък на Земята с небесно тяло с размерите на Марс. Британски учени провели изследване на кристали с название апатити (калциев фосфат), които се намирали в образци лунна почва, отнасящи се към епохата на зараждане на Луната.

„Тези скали са едни от най-древните, открити на Луната, много по-стари от всички най-стари образци на Земята. Предвид на своята древност те се явяват най-подходящият материал, който да ни помогне да оценим съдържанието на вода на Луната след нейното възникване преди 4,5 милиарда години, а също така да се опитаме да изясним, откъде се е взела водата в Слънчевата система“, обяснява Барнс, която представи резултатите от изследванията на екипа, който ръководи, на Европейския планетологичен конгрес, проведен в Лондон.

Научно-изследователската група на Барнс открила в кристалите апатити наличие на вода. Измервайки изотопните характеристики на водорода (H) в тази лунна вода, учените установили възможния й произход.

Водата в лунните апатити, както се оказало, е много сходна по свойства със земната, а също и с тази, която се открива в най-широко разпространените астероиди — въглеродните хондрити

„Откритото сходство между водорода, съдържащ се в лунните образци и този от земните водоеми, служи за потвърждение на това, че в системата Луна-Земя водата има общ произход“, отбелязва в заключение Барнс.