Мъжете в Европа с висше образование живеят средно с осем години повече от връстниците си, завършили само средно училище.

GraduationЗаключението е на изследователи от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) от доклада им Health at a Glance 2015.

При жените тази разлика е четири години. Нивото на образование има максимално влияние за продължителността на живота в страните от Централна и Източна Европа — например, в Чехия разликата достига 18 години, в Естония — 15 години, а в България — 12 години. На противоположния край на класацията се намират Италия, Швеция и Португалия — там разликата е едва четири години. При жените продължителността на живота е в най-силна зависимост от образованието в Естония (разликата тук е 8 години), България (5,5 години) и Чехия (5 години), а най-малка е в Италия и Португалия (2 години), а също и в Швеция (3 години).

Констатираната закономерност се обяснява най-вече с това, че хората с висше образование не злоупотребяват толкова много с алкохола и цигарите.