Климатолози установиха, че широко разпространеното в последните две столетия засаждане на борове и ели на мястото на широколистни дървета, не само не спира глобалното затопляне, но дори го ускорява.

Статията на френските специалисти е публикувана в списание Science.

Pine_forest_in_SwedenИзвестен факт е, че в миналото Европа е била покрита с гори, които постепенно, с нарастване на населението и началото на индустриалната революция, са били изсечени в голямата си част. Но през XIX век тенденцията се обърнала най-накрая – промишлеността преминала от дърва на каменни въглища и изсичането на горите било прекратено (или поне силно намалено). Същевременно европейците започнали да засаждат и нови гори и към настоящия момент учените отчитат, че те са се увеличили с 10% в сравнение с началото на индустриалната революция.

Авторите на изследването решили да изяснят, какво влияние са оказали тези събития на климата – всеобщо е мнението, че горите усвояват CO2 от атмосферата, което намалява парниковия ефект и препятства прегряването на планетата. След като анализирали историята на европейските гори, започвайки от 1750 година, изследователите показали, че този позитивен ефект е пренебрежимо малък в сравнение с другите фактори.

Изяснено било, че горите, изсечени в предишните столетия, са били основно широколистни, докато изкуствените насаждения, които ги сменили, се състоят основно от ели и борове – тези видове растат по-бързо и носят повече доход. В резултат, за изминалите 250 години площта на боровите гори в Европа е нараснала до 633 хиляди квадратни км, а тази на широколистните е намаляла до 436 хиляди.

И тъй като, боровете и особено елите са по-тъмни от другите дървета, техните корони през летния сезон поглъщат повече слънчева топлина. Учените изчислили, че поради експанзията на боровите гори в Европа летните температури са нараснали с приблизително 0,12 градуса – а това е еквивалентно на 6% от глобалното затопляне, свързано основно с изгарянето на изкопаеми горива.

Изследователите се надяват, че резултатите от работата им ще бъдат отчетени при планирането на нови горски насаждения.

Любопитно: неотдавна еколози пресметнаха, че на Земята растат приблизително 3,04 трилиона дървета. Или средно на един жител на нашата планета се падат по 422 дървета.