Учени представиха атлас, в който по строго научни източници (а не по исторически хроники) се пресъздава датировката и мащаба на най-големите суши, поразили Европа и Средиземноморието за последните две хиляди години. Статия, описваща новия сборник от карти, бе публикувана в списание Science Advances.

droughts-europe-1000-2000ad-F2.largeЗа създаване на атласа била използвана информация, получена при изучаване на годишните кръгове на дървета — както на все още живи, така и на открити в древни постройки (някои на възраст хиляди години). 106 дендрохронологични обзора на отделните региони са в основата на колективния труд.

Получените данни хвърлят светлина върху дългосрочните процеси на климатичните колебания в Стария свят. Освен това, те позволяват на учените да разберат по-добре причините за екстремалните засушавания и потопи в миналото. Например, атласът показва, че дъждовна година в Европа на север от Алпите и суха на юг говорят за влияние на северноатлантическата осцилация (Северноатлантическата осцилация (North Atlantic Oscillation, NAO) е явление, свързано с променливостта на температурите, валежите и честотата на бурно време в Европа през зимния сезон. Когато индексът NAO е ‘положителен’ зимата в Северна Европа е по-топла и по-влажна от обичайното, а в Южна Европа – по-студена и по-суха. Когато индексът NAO е ‘отрицателен’, западните ветрове са по-слаби и зимата в Северна Европа е по-студена и по-суха от обичайното, а в Южна Европа – по-топла и по-влажна).

Климатолозите изяснили също така, че гладът от 1740-1741 г. в Ирландия (от който умират около 40 процента от населението на страната) е бил предизвикана не толкова от аномално студените зима и пролет, но и от намаляването на количеството паднали дъждове през лятото на 1741 година. Освен това, атласът позволил да се види, че относително сухият климат в Южна Италия ѝ помогнал да избегне общоевропейския глад от 1314-1317 година, когато обилните дъждове в продължение на няколко години подред унищожавали селското стопанство на континента.

Новият атлас е последното звено в климатичната история на северното полукълбо: аналогично издание за Северна Америка излезе в 2004 година, за Азия — в 2010 г. Тези сборници помогнаха на учените да определят, че именно сушите са една от важните причини, довели до краха на индийските общества и държави преди 900 години, а също така са в основата на упадъка на Кхмерската империя в XV век и на китайската династия Мин в XVII век.