След няколко дни идва 21 декември 2012 година — денят, добил известност като датата, на която ще настъпи краят на света според календара на маите. Предлагаме ви най-популярните „сценарии за края на света” , които циркулират в медиите и мнението на учените за тях.

3. Смяна на магнитните полюси

Сценарий: През декември 2012 година ще започне смяна на магнитните полюси на Земята – южният полюс ще отиде на мястото на северния и обратно. При това катастрофалните последствия ще настъпят в определена фаза между двете състояния – когато за определено време магнитното поле на Земята изчезне напълно. Учените били фиксирали отсега постепенно намаляване на силата на магнитното поле, което е знак за предстояща катастрофа.

Магнитосферата на Земята защитава живота на нашата планета от потоците заредени частици от космоса. Изчезването на полето би означавало рязко повишаване на нивото на радиация, което би застрашило не само електронните устройства, но и всички живи същества.

Освен това, отсътствието на магнитно поле ще доведе до “ изтичане “ на атмосфера — под действието на радиацията горните й слоеве ще се разсейват значително по-бързо в космическото пространство. Именно отсъствието на глобално магнитно поле, според много учени, е погубило Марс — радиацията е „отлепила“ плътната атмосфера, превръщайки Червената планета в пустиня.

Коментарите на учените: Макар в историята на Земята действително да е имало смяна на магнитните полюси, такъв процес не може да протече в рамките нито на един ден, нито за година, нито за сто години, обясняват учените.

За последен път инверсия на магнитното поле е станала преди около 780 хиляди години, като няма данни животът да е изчезнал тогава или да е бил застрашен. При това повечето учени са единодушни, че самият процес, от началото до края, отнема няколко хиляди години — от 2-3 до 7-10 хиляди години. Учените припомнят, че земното магнитно поле се генерира от вихрови токове в течното външно ядро на Земята — структури, подобни на циклоните и антициклоните в атмосферата. Системата представлява сложна, колебоеща се комбинация от различни полета и токове. И в нея има две квазиустойчиви състояния, които са отговорни за едната и другата полярност.

В резултат на случайни вариации може да се случи прескачане от едното квазиустойчиво състояние в другото, признават учените, като в процеса на смяна на положението на полюсите се променя конфигурацията на полето, а неговото напрежение може да отслабне, но не и да изчезне напълно. При това положение нивото на радиация на повърхността на планетата действително може да нарасне, но сред учените няма единодушно мнение, колко силно ще нарасне радиацията и какви ще са последствията от отслабването на магнитосферата.

Но, според наличните данни, в навечерието на подобна инверсия трябва да се регистрира значително понижение на напрежението на геомагнитното поле, а в последните няколко столетия няма основание да се говори, че магнитното поле на Земята влиза в инверсионен стадий.

Факт е, че въпросът за характера на протичането на геомагнитните инверсии и свързаните с тях рискове, остава все още слабопроучен и изисква специални изследвания.

Но не може и дума да става за „магнитна катастрофа” нито на 21 декември, нито в близките десетилетия, заключават учените.