„Откакто се помня уча английски и не мога да го науча.” Почти всеки (от по-възрастното поколение) е чувал подобна реплика от познат или сам е казвал нещо подобно. Кой е бил препъни камъкът в овладяването на чуждия език едно време и как да сме сигурни, че детето ни няма да повтори нашите грешки (за които не сме били виновни ние)?

4Отговорът се крие, както се досещате, в учебните програми и в подхода при изучаване на чуждия език. Всъщност има два пътя за изучаване на чужд език (отхвърляме без особено обсъждане вариантите със самоучители,  и всякакви чудодейни методики) – да разчитаме на държавното училище и/или – да изберем утвърдена частна школа.

Клас стани, клас, мирно!

Единият вариант, както казахме, е да разчитаме на обучението в държавното училище. Проблемът тук е ясен от години – нужен е нов подход при изучаването на чужди езици в училище (който уж е залегнал в новия Закон за образованието). А новият подход е отдавна известен в цял свят, а и във всички добри чуждоезикови школи в България – това е преместване на акцента на обучението върху комуникативните умения на учениците за сметка на теорията. С този подход доказано се научава един език. Все още в родното училище се набляга основно на граматиката и теорията, а всъщност чуждият език служи затова да можем да общуваме и не е важно дали децата могат да спрегнат един или два глагола, а дали могат да ползват езика в ежедневието си и да общуват с приятели.

Частни школи за чужди езици

Водещите частни училища за чуждоезиково обучение отдавна са въвели съвременните учебни системи за изучаване на чужди езици. Те са изградени на съвсем различни от познатите ни от времето на социализма методики, насочени към зазубряне на граматика и думи.  „Съвременната методика на преподаване се базира на комуникативния подход и залага на най-новите теории и практики в чуждоезиковото обучение“, разказва главният методик във веригата за чуждоезиково обучение Училища Европа Добринка Гогова. Сред задължителните елементи в учебните системи са: Развиване на четирите езикови умения: слушане, четене, писане, говорене в съответствие с Общата европейска езикова рамка; употреба на езика и уменията в симулирани и реални ситуации; индивидуален подход към обучаемите; насърчаване на самостоятелното учене и създаване на езиково портфолио; използване на модерни технологии – аудио, видео, интерактивни дъски; запознаване с културата и традициите на страната, в която се говори съответният език.

Но какво да правим, ако не можем да си позволим частно училище – било по финансови причини, или защото нямаме излишно време да водим децата далеч, после да ги прибираме и т.н. Както се оказва, вече има и трети вариант:

 Две в едно

Има и трети вариант, който набира все повече популярност, тъй като съчетава в себе си редица предимства – качество без компромис, удобство  за ученика и родителите и финансово поносими условия. Става въпрос за т.нар. изнесено обучение, при което частна школа открива езиков кабинет в дадено държавно училище. Пример за това е започват съвместна инициатива на 128 СОУ „Алберт Айнщайн” в София и Училища ЕВРОПА, целяща  обогатяване на възможностите за изучаване на английски език.

От есента най-голямата верига училища за чужди езици в България с 20 годишен опит започва обучение по английски език в 128 СОУ за всички възрасти –  от предучилищна до гимназиалните класове.

Обучението ще се провежда в мултимедиен езиков кабинет в 128 СОУ от учители и по системите на Училища ЕВРОПА. То започва и завършва успоредно с учебния процес на учениците, а броят на часовете варира от 60 до 120 според нивото.

Предимствата се виждат с просто око:

  1. Удобство за родителите: Обучението е в 128 СОУ, а часовете са съобразени с учебния график на училището – пестите време, грижи и пари за път.
  2. Преференциална цена: Таксата за обучение е значително редуцирана за учениците на 128 СОУ , като плащането е разделено на три вноски.
  3. Сертификати на Кеймбридж – Училища ЕВРОПА са изпитен център на Cambridge English Language Assessment и след приключване на обучението учениците могат, ако желаят, да се явят на изпит за получаване на престижните международни сертификати.