Учени изясниха, как с течение на времето се е унифицирал английският правопис, въпреки отсъствието на външен контрол. Това било следствие на своеобразна «борба за съществуване» сред алтернативните варианти на изписване на думите.

Изводът е на специалисти от Германия и САЩ, като статията е публикувана в списание Language.

ingilizce-öğrenme-öne-çıkarılmış-görselАнглосаксонците отдавна се славят със склонността си към самоорганизация. В опашката „по английски“ няма да видиш бутащи се и изнервени хора, образуващи тълпа със странни извивки. Всички се нареждат един след друг и тази подреденост, непредизвикана от външни фактори, е станала своеобразен символ на англичаните. Сега лингвистите, направили проучването, установяват, че дори английският език се отличава с умението стихийно да изработва порядък от хаоса.

Развитието на много европейски езици е било регулирано през столетията от специално създадени за целта организации, като Френската академия на науките и Академия делла Круска в Италия. Те изработвали нормите на правописа и привеждали под един знаменател регионалните диалекти. Но в Англия нямали подобна академия, макар че Джонатан Суифт и някои други интелектуалци от XVIII век предлагали да бъде създаден подобен орган, които да се занимава с нормотворчество в областта на английския език.

Авторите на статията решили да изяснят, как е еволюирал английският език в отсъствието на регулираща го инстанция. За тази цел те анализирали, как се е променял правописът на шест английски суфикса, започвайки от Средните векове и завършвайки с изписването им в наши дни. Изяснено било, че в миналото правописът на тези суфикси е варирал, но след това е побеждавал един вариант и той се превръщал в норма.

Според учените, още по време на Елизабет I (1558-1603) правописът не е бил единен. Например, в нейните укази само половината думи били изписвани по един и същ начин навсякъде. Но в началото на XVIII век ситуацията започва да се подобрява.

Например, суфиксът -ous, който може да се срещне в състава на такива думи като dangerous (опасен) и hazardous (рискован), по-рано се пишели по седем различни начина, включително – ouse, -us, -ows, -os, -owse. Постепенно всички тези варианти отмрели, при това унифицирането на изписването на суфиксите при различните думи ставало синхронно, така че правописната система ставала все по-изчистена. И всичко това било постигнато спонтанно, за сметка на самоорганизацията на социалните мрежи.