Владеенето на английски език вече е едно от задължителните условия за работа не само в чужбина, но и в много български фирми – най-малкото тези, които поддържат контакти със западни партньори. При това изискването е не само за кандидатите за «топ» позиции във фирмата, но и пред сътрудниците от средния ешелон.

business-english-lesson-plansВ 30% от обявите за работа работодателите изискват от кандидата за работа владеене на базов, разговорен или свободно говорим английски език — в зависимост от позицията, за която се търси човек. Проверката на тези знания по правило става още на първото събеседване. Другият вариант е да имате международно признат сертификат…

Общоприето е вече мнението, че да знаеш английски език e толкова естествено, колкото висшето образование. Разбира се, човек може да започне кариерата си и без да владее английски език или с минимални познания по него. Но в такъв случай (ако не предприемете мeрки) пътят на кариерата Ви няма да стигне далеч, не само в международните, но и в българските компании.

Според специалистите от Училища ЕВРОПА, доброто владеене на английски език е  преимущество, което може да ви позволи да „продадете“ труда си с една трета по-скъпо.

Днешните работодатели се стремят да наемат хора, владеещи английски, като често степента на владеене на езика служи за показател за нивото на образованост на един човек и неговата перспективност за компанията. И колкото по-висока е длъжността, толкова по сериозни са изискванията към езиковите умения на кандидата. Топ мениджмънтът владее английски «по подразбиране», тъй като това е и елемент на престиж, на имидж.

Английският е работен език в компаниите с дейност, насочена извън страната, на него се води вътрешната документация, преписки, съвещания.

Необходимото ниво
За повечето български компании често е достатъчно владеенето на английски на ниво Pre-Intermediate и Intermediate. Примерно в половината случаи се изисква технически английски — свободно четене на съответната литература и познаване на необходимата терминология. Нивата Advanced и Proficiency предполагат отсъствието на дълги паузи в речта, широки синонимни възможности, богата лексика.
Къде е нужен
Изисквания за владеене на английски език има в практически всички сфери на бизнеса. Това са секретарки, офис мениджъри, лични асистенти.
Владеенето на английски е задължително в 80 от 100 обяви за работа за секретарки и специалисти от средния ешелон. По статистически данни владеенето на един чужд език увеличава цената на специалиста поне с 20%, а на този с два и повече чужди езици – с повече от 35%.
Английският става вече задължителен и за юристи, одитори и счетоводители. Задължителен в смисъл – ако имате желание да печелите повече.

Методи и формати за изучаване на езика
Сериозните фирми за чуждоезиково обучение в България прилагат всички съвременни форми и методики на обучение. Най-голямата верига за чуждоезиково обучение в България – Училища ЕВРОПА – вече 20 години успешно подготвя хиляди българи от деца до възрастни, използвайки всички модерни методи и форми на обучение. Тук можете да изберете своя курс според нивото и нуждите си.

business-top

Сертификатите

Крайната цел на езиковите курсове (освен овладяването на езика, естествено) е получаването на международно признат сертификат. Броят на учениците на Училища ЕВРОПА взели сертификати на Cambridge English Language Assessment, се увеличава от година на година. Тази есен в учебните центрове на най-голямата верига за чуждоезиково обучение в България стартира нов цикъл подготвителни курсове за придобиване на сертификати на  Кеймбридж, подходящи за ученици, студенти и работещи.

Освен познатите First Certificatе in English , Cambridge Advanced English, Certificate of Proficiency in English, все повече обучаеми избират да се явят на изпити и за другите сертификати на Cambridge English Language Assessment: за децата от III до V клас – Young Learners English Tests (YLE) на три нива: Starters, Movers, Flyers; за учениците – Key English Test for Schools (KET for Schools) и Preliminary English Test for Schools (PET for Schools); за учениците от гимназиалния курс и възрастните – Key English Test (КЕТ), Preliminary English Test (PET).

Курсовете ще бъдат предлагани във всички 42 бази на Училища ЕВРОПА в цялата страна, а самите изпити ще се провеждат от оторизирания  Cambridge English Language Assessment център BG015 ECET-Europe Schools. Както подсказва името на центъра, той също е част от структурата на Училища ЕВРОПА.